Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
EλληνικάEnglish
 
Home
Topics
Dates
Paper Submission
Registration Fees
Registration
Program
Sponsoring Info
Committee
Organising Committee
Sponsors
Location
Accomodation
Previous Conferences
Search
Contact
......................................
Announcement
There are no translations available

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να δείτε τα πλήρη κείμενα των ομιλιών και τις διαφάνειες των παρουσιάσεων και εισηγήσεων του συνεδρίου.
 
   
Paper Submission Print E-mail
 • Title of paper
 • Full name of Speaker, Institution
 • Summary of paper in the Greek language (as above)
 • Keywords (up to 10) in the Greek language
 • Summary of paper in the English language (as above)
 • Keywords (up to 10) in the English language
 • Language of text: Greek or English
 • The paper must be extended up to 12 pages (drawings, tables included etc.)
 • Font: Times New Roman
 • Font Size: 12 pt
 • Type of Page: A4
 • Margins: 2,5 mill. (above, under, left, right)
 • Line Spacing: 1.0
 • Paragraphs: There must be an empty Line between the paragraphs
 • References: Use of the system of reports of Harvard (Harvard Citation System) for references. We attach a guide of School of Information Management of the University of Brighton.
 
 

University of Ioannina
Central Library
P.O. BOX 1186 GR - 451 10
Ioannina Greece
e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel: +30-26510-95958
Fax: +30-26510-95096
Dept. of Computerization and Documentation
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it