Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
EλληνικάEnglish
 
Home
Topics
Dates
Paper Submission
Registration Fees
Registration
Program
Sponsoring Info
Committee
Organising Committee
Sponsors
Location
Accomodation
Previous Conferences
Search
Contact
......................................
Announcement
There are no translations available

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να δείτε τα πλήρη κείμενα των ομιλιών και τις διαφάνειες των παρουσιάσεων και εισηγήσεων του συνεδρίου.
 
   
Major Sponsor Print E-mail

Major Sponsor

  1. Priority on booth selection and assignment
  2. Sponsor logo depicted on the first internal page of all printed versions of the conference program
  3. One full page advertisement on the internal pages of the printed version of the final conference program
  4. Logo displayed and sponsorship level on the relevant Sponsors web page of the conference web site (with link to sponsor’s home page)
  5. Inclusion in the delegate’s bags of promotional material provided by the sponsor (up to three (3) pieces e.g. flyers, pens etc.)
  6. Ten (10) minutes product presentation during the special sponsor session in the conference plenum
  7. Free provision for one (1) hour of a room for special product presentation if interested
  8. A complimentary conference registration for two (2) sponsor’s representatives (includes participation at the Conference Official Dinner)
  9. Participation of two (2) sponsor’s representatives at the Speaker’s Dinner
 
 

University of Ioannina
Central Library
P.O. BOX 1186 GR - 451 10
Ioannina Greece
e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel: +30-26510-95958
Fax: +30-26510-95096
Dept. of Computerization and Documentation
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it