Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
EλληνικάEnglish
 
Home
Topics
Dates
Paper Submission
Registration Fees
Registration
Program
Sponsoring Info
Committee
Organising Committee
Sponsors
Location
Accomodation
Previous Conferences
Search
Contact
......................................
Announcement
There are no translations available

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να δείτε τα πλήρη κείμενα των ομιλιών και τις διαφάνειες των παρουσιάσεων και εισηγήσεων του συνεδρίου.
 
   
Location Print E-mail

Conference Location
   The Conference will take place at the Conference Centre of University of Ioannina that is located in the University Campus. Due to wide participation in the Conference both from Greek and Foreigner speakers, the Organising Committee decided that the speeches should be presented:

   a) In the Main Room and
   b) In the Second Room

    according to their relation to the topics of the Conference. Papers that are mostly related with the topics of the Conference will be presented in the Main Room. Papers related to other topics such as other types of Libraries “Copyright matters”, “Agreement in new indicators for evaluation” will be presented in the Second Room. Moreover, the exhibition of Publishers, Library products etc will take place at the ground floor of the Conference Centre

Transport from the city centre to the Conference Venue
   The campus is located 6 km away from the centre of the city. There are regular itineraries (approximately every 10 minutes) by the Urban Bus from and to the University Campus.
The cost of a taxi for the above itinerary is approximately 5€

 
 

University of Ioannina
Central Library
P.O. BOX 1186 GR - 451 10
Ioannina Greece
e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel: +30-26510-95958
Fax: +30-26510-95096
Dept. of Computerization and Documentation
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it