Ημερομηνίες

 1. Η υποβολή των paper abstracts (τίτλος του εγγράφου, περίληψη, βιογραφικό του συντάκτη) παρατείνεται μέχρι 15/04/2008

2. Αξιολόγηση και ανακοίνωση της αποδοχής 15/05/2008

3. Υποβολή πλήρους κειμένου ομιλιών 25/08/2008

4. Η φόρμα εγγραφής επαναλειτουργεί έως ότου συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συνέδρων.