Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος της συμμετοχής στο συνέδριο για έγκαιρη εγγραφή είναι 30,00 € ενώ το αντίστοιχο κόστος για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι 15,00 €. Τα ανωτέρω ισχύουν για εγγραφές μέχρι την 25/8/2008. Η εγγραφή μετά την ημερομηνία αυτή διαμορφώνεται σε 50,00 € και για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στα 30,00 €. Η εγγραφή στο συνέδριο περιλαμβάνει:

 
  • Παρακολούθηση του συνεδρίου (3 ημέρες)
  • Υλικό του συνεδρίου
  • Διαλείμματα καφέ
  • Γεύματα