Χορηγίες
2. Χορηγίες
Για την οικονομική στήριξη του Συνεδρίου από ενδιαφερόμενους χορηγούς θεσπίζονται τα παρακάτω επίπεδα χορηγίας ανάλογα με το ποσό με το οποίο ο κάθε υποψήφιος χορηγός επιθυμεί να συνδράμει:
Μεγάλος Χορηγός με ποσά 3.000,00 + ευρώ
Χορηγός με ποσά 2.000,00 έως 2.999,00 ευρώ
Ειδικές χορηγίες για κάθε ένα ή και όλα από :
  • τα τρία (3) γεύματα του Συνεδρίου με το ποσό των 1.500,00 ευρώ ανά γεύμα
  • τα πέντε (5) coffee breaks του Συνεδρίου με το ποσό των 500,00 ευρώ ανά coffee break
Οι ειδικές χορηγίες μπορούν να δοθούν επιπλέον μιας μεγάλης ή απλής χορηγίας ή ανεξάρτητα από αυτές.
* Σημείωση: Οι παραπάνω χορηγίες δεν υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ.