Ειδικές Χορηγίες
Ειδικές χορηγίες
 Γεύματα
  1. Αναφορά του ονόματος του χορηγού και αναφορά του επιπέδου της χορηγίας στις έντυπες προσκλήσεις για κάθε γεύμα που θα βρίσκονται στην τσάντα κάθε συνέδρου.
  2. Εμφάνιση λογοτύπου στην ιστοσελίδα χορηγών του Συνεδρίου με αναφορά στο επίπεδο χορηγίας και με σύνδεση στην αρχική ιστοσελίδα του χορηγού
  3. Έγχρωμη εκτύπωση του ονόματος, του λογοτύπου και του επιπέδου της χορηγίας:

a. Σε ανηρτημένο πόστερ, μεγέθους Α3, σε πάνελ ανακοινώσεων στην είσοδο του χώρου του γεύματος
b. Σε τουλάχιστον μία (1) καρτέλλα πάνω σε κάθε τραπέζι
Coffee Breaks

  1. Εμφάνιση λογοτύπου στην ιστοσελίδα χορηγών του Συνεδρίου με αναφορά στο επίπεδο χορηγίας και με σύνδεση στην αρχική ιστοσελίδα του χορηγού
  2. Έγχρωμη εκτύπωση του ονόματος, του λογοτύπου και του επιπέδου της χορηγίας σε ένα (1) τουλάχιστον ανηρτημένο πόστερ, μεγέθους Α3, σε πάνελ ανακοινώσεων στο χώρο του μπουφέ.