Γενικές Πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες για τους υποψήφιους χορηγούς

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος για οποιοδήποτε επίπεδο χορηγίας μπορείτε να επικοινωνείτε με:
τον Δρ. Γεώργιο Ζάχο, Διευθυντή της ΒΚΠ, τηλ: 00 30 26510 95010, e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε , ή
την κα Ελισσάβετ Κοτσιώνη, τηλ: 00 30 26510 95978, e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε
Για να εξασφαλιστεί ότι θα ωφεληθείτε από το σύνολο των ανταποδοτικών ωφελημάτων από το επίπεδο χορηγίας που θα επιλέξετε ορίζεται ως τελευταία ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος η 15/05/2008. Μετά από αυτή την ημερομηνία θα μπορείτε να συμμετάσχετε στις χορηγίες, αλλά δεν μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε το σύνολο των ωφελημάτων από αυτή τη συμμετοχή, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των διαφόρων διαδικασιών του Συνεδρίου (π.χ. εκτύπωση έντυπων προγραμμάτων κλπ)
Σε κάθε περίπτωση, για την επιβεβαίωση της συμμετοχής του σε κάποιο επίπεδο χορηγίας του Συνεδρίου ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλλει το ποσόν της χορηγίας το αργότερο μέχρι τη 15/06/2008 αλλιώς η συμμετοχή του ακυρώνεται.
Για την υλοποίηση των διαφόρων ωφελημάτων που προβλέπει κάθε επίπεδο χορηγίας θα απαιτηθεί από την ΒKΠ η έγκαιρη, κατά περίπτωση, αποστολή του απαραίτητου υλικού προβολής του χορηγού, όπως αναλυτικά στοιχεία της εταιρείας, URLs, λογότυπα, διαφημιστικό ή αναμνηστικό υλικό κλπ σύμφωνα με τις προκαθορισμένες από την ΒKΠ προδιαγραφές.