Χορηγοί

Όροι συμμετοχής στην Έκθεση - Πρόγραμμα Χορηγιών

  • Έκθεση
  • Χορηγίες

  • Τα ανταποδοτικά ωφέλη για τους χορηγούς κατά κατηγορία έχουν ως εξής:

  • Μεγάλος Χορηγός
  • Χορηγός
  • Ειδικές χορηγίες
  • Γενικές πληροφορίες για τους υποψήφιους χορηγούς
  •  
  • Σύνοψη Ανταποδοτικών Ωφελών Χορηγών και Εκθετών


  • Αφού ενημερωθείτε για τα προγράμματα χορηγιών μπορείτε να κατεβάσετε το Έντυπο συμμετοχής στην Έκθεση ή/και στο Πρόγραμμα Χορηγιών